ΣΥΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας

“Αναζωογόνηση της περιοχής εργατικών κατοικιών του Φοίνικα στην Καλαμαριά”

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. συμμετείχε  στο πρόγραμμα ως τελικός δικαιούχος της Δράσης Συμβουλευτικής Ανέργων Ανδρών και Γυναικών κατοίκων Φοίνικα Καλαμαριάς. Βασικός στόχος του Έργου ήταν η  άμβλυνση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι και ιδιαίτερα τα άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων, σε προσωπικό, κοινωνικό κι επαγγελματικό επίπεδο και η συμβολή  στη δημιουργία των συνθηκών που θα  διευκολύνουν την κοινωνική συμμετοχή και την ένταξή τους στην Αγορά Εργασίας.

Στο εταιρικό σχήμα συμμετείχαν ο Δήμος Καλαμαριάς, ως συντονιστής του Σχεδίου και εκτός από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. οι εξής φορείς:

  • ΑΡΣΙΣ
  • ΟΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ «ΕΛΠΙΔΑ»
  • ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ- ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑ
  • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ «ΕΡΜΗΣ»
  • Ο.Α.Ε.Δ

Τελικός δικαιούχος :  Δήμος Καλαμαριάς.

Χρόνος Υλοποίησης : 17/11/2005-12/2008

Προϋπολογισμός ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε : 44.021€