ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή
Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου αναφέρονται οι πληροφορίες που συλλέγονται από τη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ A.E. και επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο αυτές χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται και προστατεύονται από τη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ A.E. Με τη χρήση του ιστοτόπου ή κάθε άλλου στοιχείου που έχει σχέση με τις εφαρμογές, πλατφόρμες ή το λογισμικό της, ο χρήστης συναινεί στη συλλογή, χρήση και αποθήκευση των πληροφοριών του όπως αναφέρονται στην παρούσα.

Εφόσον ο χρήστης δεν συμφωνεί με την παρούσα, συνιστάται να μην προχωρήσει σε χρήση της ιστοσελίδας. Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να υπόκειται σε τροποποιήσεις. Η χρήση της πλατφόρμας μετά τη διενέργεια τροποποιήσεων της παρούσας τεκμαίρεται ως αποδοχή αυτών των τροποποιήσεων.

Τι είδους δεδομένα και πληροφορίες συλλέγονται
Η παρούσα πολιτική απορρήτου καλύπτει τη διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (“προσωπικά δεδομένα”), τα οποία συλλέγονται όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της. Συγκεκριμένα:
Όταν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες της πλατφόρμας γίνεται αυτόματη συλλογή και καταγραφή δεδομένων στον διακομιστή από το πρόγραμμα περιήγησης ή την πλατφόρμα της mobile συσκευής του χρήστη ή την φωτογραφική μηχανή της συσκευής μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ενδεικτικά: η τοποθεσία του χρήστη από το GPS, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι επισκεπτόμενες σελίδες, ο χρόνος και η διάρκεια επίσκεψης κ.λπ.
Ενδέχεται να χρησιμοποιούνται cookies και παρόμοιες τεχνολογίες την αποδοχή των οποίων ο χρήστης δύναται να αποτρέψει ή να περιορίσει μέσα από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης. Σε αυτή την περίπτωση κάποια μέρη του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να δυσλειτουργούν.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρίτοι και άλλοι ιστότοποι
Ο ιστότοπος μπορεί να παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να αποκτά πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, κλπ) ή τρίτων ή να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η κοινοποίηση των πληροφοριών στις υπηρεσίες αυτές δεν ελέγχονται από τη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ A.E. και δεν καλύπτονται από την παρούσα πολιτική απορρήτου. Αυτοί οι τρίτοι ενδέχεται να διαθέτουν τη δική τους πολιτική απορρήτου, την οποία καλό θα ήταν να διαβάσει ο χρήστης πριν κοινοποιήσει πληροφορίες σε αυτούς ή μέσω αυτών.
Η ιστοσελίδα μπορεί να εμπεριέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η αλληλεπίδραση με άλλους ιστότοπους υπόκεινται στην δική τους πολιτική απορρήτου και η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ A.E. δεν φέρει καμία ευθύνη για τις δικές τους πρακτικές.

Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται
Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ A.E. χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες με σκοπό να:
• παρέχει αποτελεσματικά τις υπηρεσίες του site.
• ειδοποιεί όταν πραγματοποιούνται τροποποιήσεις σε κάποια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες που αναφέρονται στο site.
• φροντίζει για την παροχή, τη βελτίωση και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της.
• ενημερώνει για την ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων υπηρεσιών και λειτουργιών.
• παρακολουθεί μετρήσεις σχετικά με τον συνολικό αριθμό επισκεπτών, την κίνηση, την επισκεψιμότητα και τα δημογραφικά στοιχεία.
• μεριμνά για τη διάγνωση και τη διόρθωση τεχνικών προβλημάτων.

Κοινοποίηση των δεδομένων και των πληροφοριών
Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ A.E. δεν πωλεί, ούτε ενοικιάζει τις πληροφορίες και τα δεδομένα των χρηστών σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων χρηστών
Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ A.E. συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων των χρηστών και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προστασία αυτών που διατηρεί στα αρχεία της, τηρώντας όλες τις διαδικασίες που προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο.