ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Σας προσκαλούμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:30 στα γραφεία της εταιρείας

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ