ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Α. Ανθρώπινοι Πόροι

 • Συμβουλευτική Υποστήριξη Σχολικών Κοινοτήτων Δήμου Θέρμης, Σχολικού έτους 2016-2023: Ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς)
 • CONNECTION CONNEcting Cities Towards Integration actiON, ASYLUM, MIGRATION and INTEGRATION FUND (AMIF). Υποστήριξη ευρωπαϊκών πόλεων, για την εκπόνηση και υλοποίηση πολιτικών ένταξης των προσφύγων και μεταναστών.
 • REACT (Refugee Assistance Collaboration Thessaloniki): Αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης των προσφύγων στη χώρα μας, με τη δημιουργία σχετικών δομών, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, ως συντονιστή του Εταιρικού Σχήματος που δημιουργήθηκε και με τη συμμετοχή των Δήμων Νεάπολης – Συκεών, Καλαμαριάς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της ΧΑΝΘ, των ΜΚΟ PRAKSIS, ΑΡΣΙΣ, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας και Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.
 • «Δίκτυο PAL για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των Ρομά» (PAL Network for Support of the Roma Entrepreneurship): Το έργο αφορά στην ενίσχυση των Ρομά στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στo πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus + «ΚΑ2 – Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών». Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Ctrl+Alt+EnterPrise: Αυτο-απασχόληση για την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικά Ομάδων» είναι ένα πρόγραμμα Erasmus + που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά στην κοινωνική ένταξη και την απασχόληση των ευάλωτων κοινωνικά ατόμων.
 • Fighting discrimination and anti-Gypsyism in Education and Employment in ΕU ”(PAL) JUST/2014/RDIS/AG/DISC/8115: “Καταπολέμηση των διακρίσεων και αντι – αθιγγανισμού στον τομέα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης στην ΕΕ” (PAL) της DG-Justice (Γενικη Διεύθυνση Δικαιοσύνης της ΕΕ).
 • Συ.Ν.Κοινωνια Εν Δράση: Σύμπραξη Νέων & Κοινωνίας των Πολιτών Εν Δράση, στα πλαίσια του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, EEAGrants με φορέα υλοποίησης το Σύλλογο Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης και τη συνεργασία της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης.
 • Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΤοπΕΚΟ, Ε.Π. «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013. Ενίσχυση της απασχόλησης Αν. Θεσσαλονίκης και δημιουργία προϋποθέσεων προώθησης των ίσων ευκαιριών, άρσης των συνθηκών κοινωνικού αποκλεισμού και κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ανέργων ΕΚΟ.
 • «Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», ΤοπΣΑ Ε.Π. «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013. Συμβολή στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μέσω της διάγνωσης των τοπικών αναγκών και της ανάδειξης των ιδιαιτέρων τοπικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
 • Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη,  ΤοπΣΑ Ε.Π. «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013. Ενίσχυση της απασχόλησης και  επιχειρηματικότητας των νέων επιστημόνων και η ανάδειξη αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών με βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια.
 • ΣΥΝ-ΤΟΠΟΣ, ΤοπΣΑ. Στρατηγική για Συμμετοχική Τοπική Ανάπτυξη στο Δήμο Νεάπολης Συκεών –  Ε.Π., «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013. Εφαρμογή νέων παρεμβάσεων ανάπτυξης και βελτίωσης των δεξιοτήτων, μέρους του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, που στερείται προοπτικών απασχόλησης.
 • “Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας Δημοτών Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη «e-Βοήθεια Στο Σπίτι» ΕΤΠΑ, Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2007-2013. Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος εξ αποστάσεως υποστήριξης πολιτών και ευπαθών ομάδων πληθυσμού που χρήζουν κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης σε συνεργασία με τις υπάρχουσες κρατικές και δημοτικές δομές πρόνοιας και παροχής ιατρικών υπηρεσιών.
 • ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2000 – 2006. Ανάπτυξη Δράσεων Συμβουλευτικής Απασχόλησης και Υποστήριξης Ανέργων, στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Σχεδίων της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, Νομαρχίας Χαλκιδικής και Δήμου Καλαμαριάς.
 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ. Λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης Τοπικής Οικονομίας: Υπηρεσία υποστήριξης Παλιννοστούντων, Ανέργων γυναικών, Οικονομικών Μεταναστών και Ευπαθών ομάδων & ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ.
 • «Αναζωογόνηση της περιοχής εργατικών κατοικιών του Φοίνικα στην Καλαμαριά». Υλοποίηση Δράσης Συμβουλευτικής Απασχόλησης ανέργων Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, με τελικό Δικαιούχο το Δήμο Καλαμαριάς.
 • «Βοήθεια Στο Σπίτι Δήμου Πεύκων», «Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης» Περίθαλψη και παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας, από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη.
 • Α.Σ.«ΝΟΣΤΟΣ», Κ.Π. EQUAL, «Διευκόλυνση της Πρόσβασης & της Επιστροφής στην Αγορά Εργασίας» Υπ.Απασχ. & Κοινων. Προστασίας-Γεν.Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Α.Π. – Ειδική Υπηρεσία Διαχ. Προγράμματος EQUAL.
 • «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ» Οι Γυναίκες της Κεντρικής Μακεδονίας σε Τροχιά Επαγγελματικής Εξέλιξης», «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Υπερ των Γυναικών», Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματικη Κατάρτιση 2000-2006».
 • «Λειτουργία ΚΥΥ Δήμου Καλαμαριάς» για την υποστήριξη ατόμων που απειλούνται ή πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, στο πλαίσιο των δράσεων του Δικτύου κοινωνικών – υποστηρικτικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο», Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» 2000-2006.
 • Βελτι@ασις: Βελτίωση της Υγείας με την Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Κέντρα υγείας & Περιφερειακά (Αγροτικά) Ιατρεία της Περιφέρειας Κεντρικής \ Β2 /LEADER ΙΙ.
 • Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης Μαθητών και Γονέων Δήμου Καλαμαριάς. Σχολικά έτη 2011-2015. Στόχος λειτουργίας του Σταθμού είναι η ανάπτυξη παρεμβάσεων και υπηρεσιών ενδυνάμωσης και στήριξης των σχολικών κοινοτήτων όλων των βαθμίδων του Δήμου Καλαμαριάς, αλλά και η πρόληψη και διαχείριση επιμέρους θεμάτων.
 • «Πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης» στις σχολικές κοινότητες γυμνασίων Δήμων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης από το Σχολικό έτος 2000-2001 έως το 2008, με την έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη συνεργασία του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους Δήμους Θέρμης, Θερμαϊκού, Επανομής και Μηχανιώνας και αφορά την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης όλων των συντελεστών της σχολικής κοινότητας (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων) Στόχος εφαρμογής του προγράμματος είναι η συμβολή στη προαγωγή της κοινωνικοποίησης των νέων, μέσα από τη διαχείριση των όποιων δυσκολιών αφορούν τις διαδικασίες ψυχοκοινωνικής και μαθησιακής τους εξέλιξης.
 • “Δημιουργική Απασχόληση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας Δήμου Μίκρας”. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος λειτούργησαν 24 συνολικά θερινά τμήματα δημιουργικής απασχόλησης 22 παιδιών προσχολικής ηλικίας και 180 παιδιών σχολικής ηλικίας στο Δήμο Μίκρας.
 • Υποστήριξη Λειτουργίας του Κοινοτικού Παιδικού Σταθμού Πεύκων.

B. Ενέργεια – Διαχείριση Κινητικότητας

 • LIFE “SMART”, Υποστηρίζοντας μικρούς Δήμους στην Ενεργειακή τους Μετάβαση. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενεργειακών σχεδίων διαδημοτικής συνεργασίας μικρών δήμων και κοινές δράσεις προς την κατεύθυνση της ενεργειακής μετάβασης
 • Energy Poverty Advisory Hub (EPAH), 2020-2024. Παροχή τεχνικής βοήθειας στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, με στόχο την προώθηση μιας δίκαιης ενεργειακής μετάβασης στην επικράτεια τους και την ανακούφιση της ενεργειακής φτώχειας.
 • Παρακολούθηση των Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ), των Δήμων Έδεσσας, Θέρμης, Καλαμαριάς και Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη
 • Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Δημοτικών Κτιρίων Δήμων Θέρμης-Καλαμαριάς και Πυλαίας-Χορτιάτη
 • LOCAL4GREEN/MED: LOCAL Policies for GREEN Energy-Πράσινες Ενεργειακές Πολιτικές σε τοπικό επίπεδο.
 • ENERJ/MED: Ενίσχυση και βελτίωση του συντονισμού και της απόδοσης των ΣΔΑΕ και άλλων συναφών Σχεδίων Ενεργειακής Απόδοσης, προκειμένου να επιτευχθεί η Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΕ) και οι εθνικοί στόχοι για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημόσια κτίρια.
 • SUPPORT/INTERREG: Εστιάζει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές πόλεις Ευρωπαϊκών περιφερειών για την εφαρμογή βιώσιμων ενεργειακών πολιτικών.
 • TransparEnSe “Βελτιώση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των αγορών Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)”.
 • MER “Διοίκηση και Marketing καινοτόμων βιομηχανικών περιοχών”.
 • RITS-NET “Δίκτυο Περιφερειών για Ευφυή Συστήματα Μεταφορών”.
 • INVOLVE “Συνεργασία  δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στη Διαχείριση Κινητικότητας”.
 • Buy SMART+ “Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη”.
 • Poly-SUMP “Πολυκεντρικά Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας”.
 • SWEETHANOL “Διάχυση ενός ευρωπαϊκού βιώσιμου μοντέλου για την παραγωγή αιθανόλης 1ης γενιάς από γλυκό σόργο σε αποκεντρωμένες μονάδες”.
 • ECOMARK “Οικο-marketing για την προώθηση Oικο-βιομηχανικών πάρκων”.
 • RELACS “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στα Τουριστικά Καταλύματα”.
 • CITY-SEC “Υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από Εταιρίες Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ενεργειακές Εταιρίες, ώστε να καταστούν ενεργοί ενεργειακοί παράγοντες στην Ευρώπη”.
 • BAMBINI “Κοινωνικοποίηση για καθαρές και ενεργειακά αποδοτικές μετακινήσεις”.
 • CHANGE BEST “Προωθώντας την ανάπτυξη της αγοράς των υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας. Παραδείγματα καλών πρακτικών αλλαγών στις επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών, στρατηγικών και υποστηρικτικών πολιτικών και μέτρων κατά την διάρκεια εφαρμογής της Οδηγίας 2006/32/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες.“
 • WIDE THE SEE BY SUCCMOD“Διευρύνοντας την αξιοποίηση της Ηλιακής Ενέργειας χρησιμοποιώντας επιτυχημένα μοντέλα”.
 • MORE “Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων Ελιάς”.
 • MOBINET “Ανάπτυξη διεθνούς δικτύου πληροφοριών για την Βιώσιμη Κινητικότητα στις Μεταφορές, δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Μετακινουμένων, με στόχο την ορθολογικότερη χρήση της ενέργειας στις μεταφορές”.
 • ENERGY 21 “Στρατηγική για την ενεργειακή αειφορία και ενίσχυση του σχεδιασμού για τη χρήση της ενέργειας σε αειφόρες περιοχές”.
 • RENEWED “Ευρωπαϊκό δίκτυο Βιο-ενεργειακών περιφερειών”.
 • BIO-NETT “Ανάπτυξη τοπικών δικτύων διανομής, συνδέοντας παραγωγούς βιοκαυσίμων με τελικούς χρήστες – καταναλωτές”.
 • E-TREAM “Μέθοδοι εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης Ενεργειακών Κέντρων στην κυκλοφοριακή διαχείριση και στα εναλλακτικά καύσιμα”.
 • SEIPLED “Σχεδιασμός αειφόρων ενεργειακών επενδύσεων για έργα ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας”.
 • FINANCE “Χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω της δικτύωσης εθνικών ενώσεων ενεργειακών κέντρων σε χώρες της Ευρώπης”.
 • BETTER “Ενίσχυση αλυσίδας βιοκαυσίμων για την τοπική ανάπτυξη Ευρωπαϊκών περιοχών”.
 • DELTA “Εργαλεία Υποστήριξης Αποφάσεων για την Προώθηση της Ευφυούς και Αειφόρου Κινητικότητας σε Περιοχές Μεταβαλλόμενης Ζήτησης”.
 • TREND “Πρότυπο Εκπαιδευτικό Υλικό για κατάρτιση Ενεργειακών Ελεγκτών Κτηρίων”
 • Σύμβουλος τεχνικής, επιστημονικής και οικονομικής υποστήριξης και ενεργειακές επιθεωρήσεις στα κτίρια του Δημοτικού Μεγάρου Καλαμαριάς του 12ου Δημοτικού Σχολείου του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και του κτιρίου Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καλαμαριάς.
 • ΣΔΑΕ Δήμου ΘΕΡΜΗΣ Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Εξοικονόμησης Ενέργειας Δήμου Θέρμης και ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτιρίων των Δημοτικών Ενοτήτων Μίκρας και Βασιλικών.
 • ΚΕΜ Λειτουργία Κέντρου εξυπηρέτησης μετακινουμένων Δήμου Καλαμαριάς.
 • Σύνταξη συνοπτικών ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτιρίων του Δήμου Καλαμαριάς.
 • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι. Σύμβουλος επιστημονικής Υποστήριξης» της πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας στους Δήμους Πολίχνης & Καλαμαριάς» για υποβολή φακέλου στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του ΥΠΑΝ.
 • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι. Εκπόνηση ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτιρίων των Δήμων Καλαμαριάς Πολίχνης, με στόχο την προετοιμασία του για την ένταξή έργων στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του ΥΠΑΝ.

Γ. Περιβάλλον

 • CO-PREVENT – Cooperation for disaster prevention and environmental monitoring in Black Sea Basin. Το Ευρωπαϊκό Έργο «CO-PREVENT Συνεργασία για Προστασία από Καταστροφές και Περιβαλλοντική Παρακολούθηση στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας» αφορά την πρόληψη φυσικών καταστροφών και την προστασία από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας με τη συμμετοχή φορέων από την Τουρκία, Βουλγαρία, Μολδαβία και Ελλάδα.
 • Climate Champions – Local Learning Communities. Παροχή πρακτικών και εκπαιδευτικών εγχειριδίων, στους 6 από τους 17 Στόχους (SDGs) της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών:
 • Επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤοΣΔΑ) Δήμων Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Πυλαίας-Χορτιάτη (2021)
 • Project CIRCLE – Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion. Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ δήμων, εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων, ερευνητικών κέντρων και αναπτυξιακών ιδρυμάτων προκειμένου να δημιουργηθούν Καινοτόμα Εργαστήρια Πόλεων (Innovative City Labs) για τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και την υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας.
 • TUNE UP – Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas. Έργο πολλαπλών στόχων, που αντιμετωπίζει την ανάγκη μιας στρατηγικής και συνεργατικής προσέγγισης στη διαχείριση των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (MPAs-Marine Protected Areas) και την προστασία της βιοποικιλότητας, με δοκιμές και αξιοποίηση ενός εργαλείου διακυβέρνησης με πολλούς φορείς που βασίζεται στην εμπειρία των Συμβάσεων Ποταμών / Υγροτόπων που δοκιμάστηκαν από το έργο INTERREG MED «WETNET».
 • Wat.Edu – Water Education for Innovative Environmental Learning. Παροχή καινοτόμων εργαλείων για την πειραματική, μη τυπική περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών ηλικίας 12-14 ετών και των εκπαιδευτικών τους στο θέμα του νερού.
 • (EM)POWER: Change the power – (em)power to change: Local authorities towards the SDGs and Climate Justice. Στη βάση της πολιτικής δέσμευσης για την επίτευξη των Στρατηγικών Στόχων Ανάπτυξης (SGDs) σε τοπικό επίπεδο το έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην κατεύθυνση της τοπικής εφαρμογής των Στόχων, στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης και στην αλλαγή συμπεριφοράς.
 • Προσαρμογή των Συστημάτων Προσωρινής Αποθήκευσης, Συλλογής και Μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων των Δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης και Καλαμαριάς
 • Best Water Use: Βελτίωση της διαχείρισης του νερού. Βασική προτεραιότητα προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών/εργαλείων για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, την αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων και την προστασία του εδάφους. Υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Interreg V-A Cooperation Programme GREECE-BULGARIA 2014-2020»
 • EYD2015: Το μέλλον που θέλουμε – Τοπική αυτοδιοίκηση για την αειφόρο ανάπτυξη:
 • Τεχνική & Επιστημονική Υποστήριξη των δράσεων της ανακύκλωσης και της δημοσιοποίησης των έργων σε δέκα ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
 • Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την ανακύκλωση συσκευασιών
 • Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και υποστήριξη της ανακύκλωσης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
 • Σχεδιασμός και τεχνική υποστήριξη Ανακύκλωσης Δήμου Θεσσαλονίκης.
 • Υποστήριξη λειτουργίας ΕΕΛ Χορτιάτη και αντλιοστασίου Ασβεστοχωρίου.
 • Σχεδιασμός – Αδειοδότηση ”ΣΣΕΔ Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων & Κατασκευών”, Ανακύκλωση Αδρανών Μακεδονίας Α.Ε.
 • Μελέτη κατασκευής και ενιαίας διαχείρισης αρδευτικών δικτύων λεκάνης Ανθεμούντα, Μελέτη αρδευτικού δικτύου Βασιλικών και ΜΠΕ.
 • Τεχνικός σύμβουλος λειτουργίας ΧΥΤΑ 2ης ΔΕΔΑ Ν. Χαλκιδικής.
 • Μελέτες και αδειοδότηση Μονάδας Ανακύκλωσης (ΚΔΑΥ) Θέρμης.
 • Ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης υδατικών πόρων λεκάνης Νότιων παράκτιων περιοχών Ν. Θεσσαλονίκης και Ν. Χαλκιδικής.
 • Σχεδιασμός και υποστήριξη υλοποίησης διαδικασιών διαβούλευσης των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.
 • Σύσταση και λειτουργία Φορέα ορθολογικής αξιοποίησης υδατικού δυναμικού λεκάνης Ανθεμούντα.
 • Σχεδιασμός και αδειοδότηση Σταθμού Μεταφόρτωσης απορριμμάτων Αγ. Γεωργίου.
 • Σχεδιασμός και αδειοδότηση διαχείρισης στερεών και λιμενικών αποβλήτων ΟΤΑ.
 • Νομαρχιακό Πλαίσιο Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Θεσσαλονίκης.
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες, Προμελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Βορειοδυτικού Νομού Θεσσαλονίκης.
 • Σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων Νομού Ροδόπης.
 • Σχέδιο αξιοποίησης μεταλλείων Βάβδου για τη διαχείριση αδρανών αποβλήτων και αποκατάσταση Μεταλλείου
 • Πιλοτική Εφαρμογή του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης & Ελέγχου (EMAS) σε Βιομηχανικές Επιχειρήσεις του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ΕΛΒΟ, Ε.Β.Ζ., ΕΛ.ΠΕ., Χ.Β.Β.Ε. και έκδοση του οδηγού εφαρμογής EMAS του ΥΠΕΧΩΔΕ (2000).
 • LIFE+11 ENV/GR/000942 oLIVE – CLIMA Εφαρμογή νέων καλλιεργητικών πρακτικών στην Ελαιοκομία με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.
 • FP7 KBBE 2012.2.5-02-FUSIONS Βελτιστοποίηση της Στρατηγικής  Πρόληψης Αποβλήτων μέσω Κοινωνικών Καινοτομιών Χρήση Τροφίμων.
 • LIFE07 ENV/GR/000278 – Soil Sustainability (So.S.) Αειφορική Διαχείριση εδάφους στην Υδρογεωλογική Λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το έδαφος.
 • MED-1G-515 – WATERinCORE  Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της  Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνες απορροής.
 • Έργο LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Agenda 21 και των κατευθύνσεων της οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΕ.
 • LIFE99 / ENV / GR / 000590 – Wastewaterreuse – Guideline development – Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων – Διαμόρφωση προδιαγραφών. Πιλοτικός εμπλουτισμός υδροφορέων με απευθείας υπόγεια διάθεση και άρδευση, για την αντιμετώπιση της υφαλμύρωσης στα πλαίσια ολοκληρωμένης αειφορικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
 • INTERREG IIIB MEDOCC, 2004-04-2.1-F-041 “Basins Versants Mediterraneens” Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ανάπτυξη πιλοτικών έργων και βέλτιστων πρακτικών στην διαχείριση υδάτινων πόρων στις  Μεσογειακές Υδροκλογικές Λεκάνες.
 • ECOS OUVERTURE – «INTERISK» για τη διαχείριση κινδύνων που αφορούν στους υδατικούς πόρους με τη χρήση τηλεματικής. 

Δ. Τοπική Ανάπτυξη

 • SusTourTraining, Erasmus+ KA220 ADU-SusTourTraining- Strengthening the Tourism value chain in small fascinating, Mediterranean Towns through adult education focusing on sustainability. Στοχεύει στην προώθηση και αναζωογόνηση του τομέα του τουρισμού μέσω της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, προκειμένου να ενσωματώσουν βιώσιμες πρακτικές σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.
 • WITH4LESS, Erasmus+ KA220 ADU-WITH4LESS-WITH you, we can do more for LESS. Στοχεύει να δημιουργήσει μια νέα κοινωνική ομάδα στον κλάδο του τουρισμού, αναπτύσσοντας νέες δεξιότητες ικανές να υποστηρίξουν επισκέπτες, επιχειρήσεις, εργαζόμενους εταιρειών και παρόχους υπηρεσιών (δημοσίων και ιδιωτικών) έτσι ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην πράσινη μετάβαση με απλές και αποτελεσματικές ενέργειες
 • PROACTsme – Applied Data-Science and AI for proactive SME service. Στοχεύει στη βελτίωση των μέσων πολιτικής που λειτουργούν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των δυνατοτήτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, επιτρέποντας την προορατικότητα, και καθιστώντας έτσι τις δημόσιες υπηρεσίες πιο «έξυπνες».
 • MED COASTING+ “Transferring Coastal Integrated governance for sustainable tourism”. Το έργο αποτελεί κεφαλαιοποίηση του έργου COASTING και έχει ως στόχο τη μεταφορά των αποτελεσμάτων του σε νέες περιοχές ενδιαφέροντος, με στόχο την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, βασιζόμενο στις αρχές του πρωτοκόλλου ICZM (Integrated Coastal Zone Management).
 • AGREEN – Cross-Border Alliance for Climate-Smart and Green Agriculture in the Black Sea Basin. Στοχεύει στην ενίσχυση της δικτύωσης και της διακρατικής μεταφοράς γνώσης για την ανάπτυξη της «έξυπνης γεωργίας» στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας,
 • SUS TOWNS – Enhancing SUStainable tourism attraction in small fascinating MED TOWNS. Προώθηση του Βιώσιμου Τουρισμού, μέσω καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων επιπτώσεων του τουρισμού, με τον εντοπισμό νέων μεθόδων που μπορούν να σταθεροποιήσουν τις τουριστικές ροές, χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον.
 • SinCE-AFC – Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain. Στοχεύει στη συμμετοχή των ΜΜΕ της αλυσίδας προϊόντων αγροδιατροφής – παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, διανομή και τελική κατανάλωση – στην κυκλική οικονομία μέσω της προώθησης κατάλληλων οριζόντιων μηχανισμών διαχείρισης και χρηματοδότησης.
 • Ο ΗΝΙΟΧΟΣ στον ΚΟΣΜΟ: Διοργάνωση διαδικτυακών εκδηλώσεων με θέματα «Η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης από την αυτοδιοίκηση σε χώρες της Ευρώπης» και «το Σύστημα Υγείας και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης).
 • RUMORE/INTERREG: Βελτίωση των πολιτικών στο πεδίο των περιφερειακών στρατηγικών για την καινοτομία, μέσα από τη διευκόλυνση της επίτευξης συνεργασιών και συνεργειών του αγροτικού και του αστικού ιστού.
 • PURE COSMOS/INTERREG: Ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας της δημόσιας υποστήριξης των ΜΜΕ
 • CESME/INTERREG: Κυκλική Οικονομία για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
 • IN-CLOUD/ERASMUS+: Καινοτομία μέσω του CloudComputing: γεφυρώνοντας τα Πανεπιστήμια με τις Επιχειρήσεις
 • Τεχνική Υποστήριξη των Δήμων Θέρμης και Πυλαίας Χορτιάτη για την υλοποίηση του έργου ανάπτυξη κόμβου στο διαδίκτυο για την παροχή γεωγραφικών πληροφοριών και συναφών υπηρεσιών σε φορείς της διοίκησης, μελετητές, πολίτες και επιχειρήσεις σους Δήμους Θέρμης και Πυλαίας Χορτιάτη.ΕΣΠΑ 2006-2013.
 • MER/MED, Marketing and govERning innovative industrial areas.
 • LEONARDO/ SmartPA Smarter EU Public Administrations.
 • ECOMARC/MED Eco-marketing to promote Eco-industrial Parks
 • SEE – AsviLoc+ Agency Supporting Value of Innovation System in Regional and Local Economies
 • Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων Καλαμαριάς,Θέρμης και Πανοράματος
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες σύστασης Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμων
 • Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάδειξης και Αξιοποίησης Παράλιων Εκτάσεων των Δήμων Θερμαϊκού και Μίκρας του Ν. Θεσσαλονίκης.
 • Επιχειρησιακό Σχέδιο Αξιοποίησης Παραλιακής Ζώνης Αρετσούς Δήμου Καλαμαριάς.
 • Επιχειρησιακό Σχέδιο Αξιοποίησης Πάρκου Δάσους Δελασάλ Δήμου Πεύκων.
 • Σχέδίο Ανάπτυξης  Αγροτουρισμού στο Νομό Θεσσαλονίκης.
 • Εργασία καταγραφής των διαδικασιών, των προϋποθέσεων και των προδιαγραφών για την πιστοποίηση του παραδοσιακού τοπικού προϊόντος «Μουντοβίνα» της Αρναίας.
 • Εργασία για τη χωροθέτηση των Νέων Κοιμητηρίων Καλαμαριάς.
 • Υλοποίηση του έργου «δημόσια σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο και παραγωγής λογισμικού πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών» στο δήμο Θερμαϊκού.
 • Συμμετοχή στο διακρατικό πρόγραμμα FinNetSME/ INTERREG III, για τη βελτίωση της πρόσβασης ΜΜΕ, σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
 • Επιχειρησιακό σχέδιο λειτουργίας του τουριστικού καταστήματος REMEZZO στο Δήμο Καλαμαριάς.
 • Σύνταξη και Υποβολή Φακέλων στον Αναπτυξιακό Νόμο.
 • Σύνταξη και Υποβολή Φακέλων Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.
 • Τεχνική Υποστήριξη της ΠΚΜ, στην υλοποίηση του Προγράμματος «ΕΛΛΑΔΑ 2004».
 • Επιχειρησιακό Σχέδιο Προβολής και Τουριστικής Αναβάθμισης των πόλεων της ΠΚΜ, που διαθέτουν Ολυμπιακά Προπονητήρια
 • Τεχνική Υποστήριξη της ΠΚΜ στη σύνταξη μελετών για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού και στην ολοκλήρωση των έργων εκσυγχρονισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων των ολυμπιακών προπονητηρίων.
 • Τεχνική Υποστήριξης του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης.
 • Διοργάνωση διεθνών συνεδρίων για θέματα τουριστικής ανάπτυξης, λειτουργίας της αυτοδιοίκησης, οργάνωσης των αστικών συγκοινωνιών και περιβάλλοντος στο Σότσι της Ν. Ρωσίας και στο Ντόνετσκ της Ουκρανίας, σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης.
 • Διοργάνωση εκθέσεων για την προβολή του αιτήματος για την επανένωση των «Μαρμάρων του Παρθενώνα» σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης και Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο και στο Δημαρχείο Φραγκφούρτης.
 • Ετήσιες συναντήσεις Νέων Δημοτικών Συμβούλων και Στελεχών της Αυτοδιοίκησης από την Ευρώπη (7), σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης.