ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ: Οι Γυναίκες της Κεντρικής Μακεδονίας σε Τροχιά Επαγγελματικής Εξέλιξης

“Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Υπερ των Γυναικών”
Ε.Π. “Απασχόληση & Επαγγελματικη Κατάρτιση 2000-2006”

Το Σχέδιο Δράσης, με περιοχή παρέμβασης τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,  μέσα από μια ολιστική προσέγγιση της γυναικείας απασχόλησης, πρότεινε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, υπέρ των γυναικών (ανέργων-εργαζομένων), στοχεύοντας στην ενδυνάμωση τους, στην προετοιμασία για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, στην πολύπλευρη υποστήριξη τους ώστε είτε να αναλάβουν επιτυχώς επιχειρηματικές δραστηριότητες είτε να προωθηθούν σε θέσεις απασχόλησης σε µία ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Το Σχέδιο Δράσης στόχευε στην υποστήριξη άνεργων γυναικών 18 – 55 ετών που επιδιώκουν τη βελτίωση των προσόντων τους, για να προωθηθούν στην ετεροαπασχόληση ή στην αυτοαπασχόληση, καθώς και εργαζόμενων γυναικών 25 – 45 ετών που θέλουν να κατοχυρώσουν ή να βελτιώσουν τη θέση τους.  

Συντονιστής Φορέας: Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών ΕΡΓΑΝΗ
Εταίροι:

 1. ΚΕΣΥΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Αναπτυξιακή Εταιρεία Ανατολικής Θεσσαλονίκης
 2. Δήμος Συκεών – ΚΕΣΥΥ Συμβουλευτικός Σταθμός ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ Δήμου Συκεών
 3. Δήμος Σταυρούπολης – ΚΕΣΥΥ
 4. ΑΡΣΙΣ
 5. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής – ΚΕΣΥΥ ΝΕΛΕ Χαλκιδικής
 6. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας – ΚΕΣΥΥ ΝΕΛΕ Πέλλας
 7. Αναπτυξιακή Εταιρεία Β.Δ. Θεσσαλονίκης Α.Ε.
 8. Φ.Π.Σ.Υ.Υ. Δήμου Καλαμαριάς
 9. Δήμος Νάουσας
 10. Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας
 11. ΤΕΔΚ Κιλκίς
 12. Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.
 13. Αναπτυξιακή Ημαθίας Α.Ε.
 14. Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής
 15. Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
 16. Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.
 17. Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε.
 18. ΠΑΣΕΓΕΣ
 19. Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε.
 20. Γεωργική και Βιοτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης
 21. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
 22. Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας


Τελικός Δικαιούχος: Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Χρόνος Υλοποίησης: 01/2005–12/ 2006

Προϋπολογισμός ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε: 125.639,20 €