Βοήθεια στο Σπίτι 2000-2006

Βοήθεια Στο Σπίτι

“Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης”
Π.Ε.Π. Κ. Μακεδονίας 2000-2006 

Η Μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι» λειτούργησε από την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. στα πλαίσια του Μέτρου 5.1 «Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης» του Π.Ε.Π. Κ. Μακεδονίας 2000-2006 στο Δήμο Πεύκων. Η Μονάδα  στεγάστηκε σε παραχωρημένο χώρο του Δήμου Πεύκων στη διεύθυνση: Γ. Παπανικολάου 82, στα Πεύκα Θεσσαλονίκης.

Η λειτουργία της  Μονάδας  στόχευε στην περίθαλψη και παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας, από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη.  Οι υπηρεσίες της Μονάδας παρέχονταν  κατ΄  οίκον, τόσο για τα ηλικιωμένα άτομα που χρήζουν βοήθειας, όσο και για μη ηλικιωμένα άτομα που χρήζουν κατ΄ οίκον βοήθεια (ΑΜΕΑ), με παράλληλη δημιουργία ευκαιριών ένταξης στην αγορά εργασίας, απασχόλησης και επαγγελματικής ανέλιξης των γυναικών που ήταν επιφορτισμένες με τη φροντίδα των ατόμων αυτών. Το έργο εντασσόταν στο πλαίσιο των πολιτικών για την προώθηση των ίσων ευκαιριών απασχόλησης και άσκησης κοινωνικής πολιτικής με την ανάπτυξη υπηρεσιών  στους εξής τομείς :

  • Τομέας  Κοινωνικής – Προνοιακής Υποστήριξης: Υπεύθυνη του τομέα είναι η Κοινωνική Λειτουργός.
  • Τομέας Νοσηλευτικής φροντίδας: Υπεύθυνος του τομέα είναι ο Νοσηλευτής.
  • Τομέας Οικογενειακής βοήθειας: Υπεύθυνες του τομέα είναι οι δύο οικογενειακές βοηθοί.
  • Τομέας Ανάπτυξης κοινωνικών και λειτουργικών δεξιοτήτων.
  • Τομέας κοινωνικής Δράσης: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τοπικής κοινότητας.

Στα 5 χρόνια λειτουργίας του έργου  ήρθαν σε επαφή με το προσωπικό και έλαβαν ενημέρωση περίπου 500 άτομα, από τα οποία 200 υπέβαλλαν αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα και εντάχθηκαν και συστηματικά εξυπηρετήθηκαν οι 110.