Βελτι@σις

Βελτι@σις

“Βελτίωση της Υγείας με την Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Κέντρα Yγείας & Περιφερειακά (Αγροτικά) Ιατρεία της Περιφέρειας Κεντρικής / Β2 / LEADER ΙΙ”

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ.

Η εφαρμογή περιελάμβανε:

  • Παραγωγή λογισμικού  (Ιατρικός φάκελος, Ασφαλιστικά ταμεία, Συνταγολόγια – Φάρμακα, Επιδημιολογικές μελέτες, εμβολιασμοί, επείγοντα περιστατικά, πρώτες βοήθειες, οργάνωση επισκέψεων, εφημερίες και άδειες προσωπικού)
  • Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού (Δίκτυο Η/Υ για κάθε ΚΥ, Η/Υ και περιφερειακά σε Αγροτικά ιατρεία (Α.Ι),Διασύνδεση Κ.Υ και Α.Ι)
  • Κατάρτιση του νοσηλευτικού προσωπικού στη χρήση του συστήματος που υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις
  • Ανάπτυξη εφαρμογής και αξιολόγηση της πιλοτικά στο Κ.Υ Θέρμης και τα τέσσερα Περιφερειακά (Αγροτικά) Ιατρεία του.
  • Εγκατάσταση εφαρμογής σε ένα ακόμα Κ.Υ του Νομού Θεσσαλονίκης και σε ένα Κ.Υ σε κάθε ένα από τους υπόλοιπους Νομούς της Περιφέρειας

Η λειτουργική αποστολή των Κέντρων Υγείας επικεντρώθηκε σε:

  • Παροχή Ιατρικής Περίθαλψης
  • Προληπτική Ιατρική
  • Κοινωνική Φροντίδα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ : Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τομέας Τηλεπικοινωνιών, Μονάδα επεξεργασίας σήματος

ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ