ΤΟΠΣΑ

Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ)

“Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης”

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε συμμετέχει ως Συντονιστής Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΡΩΤ.Α.», στην υλοποίηση του σχεδίου Δράσης «Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

Στόχος του Σχεδίου, είναι η κινητοποίηση και ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικών φορέων και Κοινωνικών Εταίρων για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, μέσω της διάγνωσης των τοπικών αναγκών και της ανάδειξης των ιδιαιτέρων τοπικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό το Σχέδιο Δράσης έχοντας ως πεδίο αναφοράς την τοπική αγορά εργασίας τεσσάρων Δήμων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, αποτελεί μια συνεκτική παρέμβαση στήριξης του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού και της επιχειρηματικής κοινότητας, για την προώθηση της απασχόλησης, της ενίσχυσης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου περιλαμβάνει τους Δήμους Θερμαϊκού, Θέρμης, Πυλαίας- Χορτιάτη και Καλαμαριάς, αποτελώντας μια διευρυμένη τοπική ενότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Το Σχέδιο Δράσης αφορά την ένταξη 160 ατόμων, ανδρών και γυναικών:

Νέων Επιστημόνων Μηχανικών και Περιβαλλοντολόγων (20 άτομα), Αγροτών (36 άτομα)καθώς και Ανέργων— Ατόμων που θέλουν να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα (10 άτομα), Ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, (94 άτομα)των τεσσάρων Δήμων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε Δράσεις Συμβουλευτικής στήριξης της Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας και Δράσεις Επιδοτούμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης για την ένταξή τους στην Αγορά Εργασίας.

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου περιλαμβάνει:

  • κατάρτιση στις βιολογικές καλλιέργειες – πιστοποίηση, τυποποίηση & προώθηση αγροτικών προϊόντων
  • κατάρτιση βοηθών επισιτισμού
  • κατάρτιση στις πωλήσεις – υπηρεσίες
  • κατάρτιση σε σύγχρονες τεχνικές παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων
  • κατάρτιση βοηθητικού και υποστηρικτικού προσωπικού σε μονάδες υγείας
  • κατάρτιση στη παροχή υπηρεσιών φροντίδας & εξυπηρέτησης κατ’ οίκον


Φορέας Υλοποίησης:
Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΡΩΤ.Α.»

Συντονιστής: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Συμμετέχουν: Δήμος Θερμαϊκού, Δήμος Θέρμης, Δήμος Καλαμαριάς, Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Τεχνική Εκπαιδευτική ΚΕΚ ΑΕ, ΚΕΚ IDEA ΕΠΕ, ΤΕΕ/ΤΚΜ, Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Προϋπολογισμός Έργου: 400.000 €

Έναρξη : 11/2012, Λήξη : 12/2016.