ΤοπΕΚΟ

Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤοπΕΚΟ)

Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε συμμετέχει ως Συντονιστής Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στην υλοποίηση του σχεδίου Δράσης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

Στόχος του Σχεδίου είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια στον τομέα της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ), δημιουργώντας σημαντικά ρήγματα στην κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών. Η παρέμβαση, μέσω της ενεργοποίησης του τοπικού κοινωνικού ιστού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στοχεύει στην αύξηση της απασχόλησης, με την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών κλάδων απασχόλησης της Αν. Θεσσαλονίκης, τη δημιουργία προϋποθέσεων ενίσχυσης της απασχολησιμότητας, προώθησης ίσων ευκαιριών, άρσης των συνθηκών κοινωνικού αποκλεισμού και κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ανέργων ΕΚΟ.

Το Σχέδιο Δράσης αφορά την ένταξη 160 ατόμων ανέργων Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, των κατηγοριών: Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα (45 άτομα), Μετανάστες (20 άτομα), Άτομαμε αναπηρία (40 άτομα), Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (15 άτομα) καθώς και Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια (40 άτομα) των τεσσάρων Δήμων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε δράσεις Συμβουλευτικής στήριξης της Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας και Δράσεις Επιδοτούμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης για την ένταξή τους στην Αγορά Εργασίας.

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου περιλαμβάνει:

  • κατάρτιση εργατοτεχνιτών συλλογής, διαλογής & διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών
  • κατάρτιση πωλητών σε λιανικό εμπόριο
  • κατάρτιση στις σύγχρονες τεχνικές παραγωγής, συσκευασίας και εμπορίας οπωροκηπευτικών προϊόντων
  • επιμόρφωση επιχειρηματικότητας «δημιουργία επιχείρησης & κοινωνικής επιχείρησης»

Η περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου περιλαμβάνει τους Δήμους Θερμαϊκού, Θέρμης, Πυλαίας- Χορτιάτη και Καλαμαριάς, αποτελώντας μια διευρυμένη τοπική ενότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.


Φορέας Υλοποίησης:
Αναπτυξιακή Σύμπραξη  Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Συντονιστής: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Συμμετέχουν: Δήμος Θερμαϊκού, Δήμος Θέρμης, Δήμος Καλαμαριάς, Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων «ΑΡΣΙΣ», Εθελοντική Εργασία Θεσ/νίκης, Ένωση Εστιατόρων Ψητοπωλών Ν. Θεσ/νίκης, Γνώση Ανπτυξιακή, ΚΕΚ IDEA ΕΠΕ, Τεχνική Εκπαιδευτική ΚΕΚ ΑΕ, ΕΡΓΑΝΗ

Προϋπολογισμός Έργου: 560.000 €

Έναρξη : 9/2012, Λήξη : 12/2016.