Τελικό τοπικό συνέδριο του Έργου Black Sea CBC COPREVENT “Συνεργασία για Προστασία από Καταστροφές και Περιβαλλοντική Παρακολούθηση στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας”

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, διοργανώνει το τελικό τοπικό συνέδριο του Έργου Black Sea CBC COPREVENT “Συνεργασία για Προστασία από Καταστροφές και Περιβαλλοντική Παρακολούθηση στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας”, την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ., στην αίθουσα Αίολος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ (6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης).

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν οι δράσεις και τα αποτελέσματα του Έργου μέχρι την περάτωσή του, τον Νοέμβριο του 2023, η τοποθέτηση τηλεμετρητικών σταθμών ροής και στάθμης νερού στους ποταμούς Αξιό και Γαλλικό, το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή της ΠΚΜ, καθώς και άλλα αντίστοιχα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Το έργο CO-PREVENT, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας «Black Sea Basin ENI CBC 2014-2020», αφορά την πρόληψη φυσικών καταστροφών και την προστασία από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας με τη συμμετοχή φορέων από την Τουρκία, Βουλγαρία, Μολδαβία και Ελλάδα. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ είναι εταίρος στο Έργο με περιοχή μελέτης την υδρολογική λεκάνη των ποταμών Αξιού και Γαλλικού στην περιοχή του Δήμου Δέλτα, ο οποίος είναι συνεργαζόμενος εταίρος στο Έργο.

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης παρακαλούμε να συμπληρώσετε εδώ την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. καθώς και την ιστοσελίδα του έργου.

Πρόγραμμα Συνεδρίου