Τελικό Συνέδριο του έργου SinCE-AFC “Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain” για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στην αλυσίδα της αγροδιατροφής / INTERREG EUROPE

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.», επικεφαλής εταίρος του έργου SinCE – AFC, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023, ώρα 9:30, διοργανώνουν το Τελικό Συνέδριο διάδοσης των Αποτελεσμάτων του έργου SinCE-AFC «Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο WE (Λεωφόρος 3ης Σεπτεμβρίου & Γρ. Λαμπράκη 54636, Θεσσαλονίκη).

Το έργο SinCE-AFC στοχεύει στη συμμετοχή των ΜΜΕ της αλυσίδας προϊόντων αγροδιατροφής – παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, διανομή και τελική κατανάλωση – στην κυκλική οικονομία μέσω της προώθησης κατάλληλων οριζόντιων μηχανισμών διαχείρισης και χρηματοδότησης. Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν 9 φορείς από 7 χώρες της Ε.Ε. – Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Πολωνία και Βουλγαρία.

Το Τελικό Συνέδριο, οριοθετεί το τέλος των δράσεων, επισφραγίζοντας την ολοκλήρωση της εφαρμογής των Σχεδίων Δράσης κατά τη 2η Φάση του έργου. Μέσα από μια τριετή πορεία ανταλλαγής Καλών Πρακτικών, δόθηκε η δυνατότητα σε 9 φορείς, από 6 διαφορετικές χώρες, να βελτιώσουν και να επανασχεδιάσουν τις υπάρχουσες πολιτικές που αφορούν στον κλάδο της αγροδιατροφής για την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας.

Ως αποτέλεσμα αυτής της συναρπαστικής πορείας, ήταν η άνθιση πρωτοποριακών λύσεων ανασύνθεσης των υπαρχουσών στρατηγικών, οι οποίες και θα αποτελέσουν βασική θεματική ανασκόπησης κατά το Τελικό Συνέδριο.

Τα αποτελέσματα του έργου θα αναλυθούν μέσα σε δύο διαδοχικά πάνελ συζήτησης. Agenda

  • Οι Καλές Πρακτικές του Έργου SinCE – AFC
  • Επισκόπηση των Εργαλείων Πολιτικής και Αξιολόγηση των Αλλαγών Πολιτικής

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα.

Παρέχεται η δυνατότητα online παρακολούθησης του συνεδρίου στον εξής σύνδεσμο (απαιτείται προεγγραφή): https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpcu2srDMjHNAEfEphTUuYQXJtGag-bp-c

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΝΑΤΟΛΙΚH A.E.: https://anatoliki.gr/since-afc/  καθώς και την ιστοσελίδα του έργου:https://projects2014-2020.interregeurope.eu/since-afc/