Τελική συνάντηση του έργου CONNECTION στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας

Ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του έργου CONNECTION (CONNEcting Cities Towards IntegrationactΙΟΝ), το οποίο υλοποιείται υπό την αιγίδα του δικτύου ευρωπαϊκών πόλεων Eurocities, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για το Άσυλο, την Μετανάστευση και την Ένταξη (AMIF), με την πραγματοποίηση, στην Ουτρέχτη, της τελικής συνάντησης των εταίρων του στις 15 Νοέμβρη.

Συμμετείχαν εταίροι και από τις 22 πόλεις-δήμους του εταιρικού σχήματος μεταξύ των οποίων εκπρόσωπος της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και του δήμου Θεσσαλονίκης, όπου και παρουσίασαν, ως καλή ελληνική πρακτική, το Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία REACT, το οποίο υλοποιείται, υπό την αιγίδα του δήμου Θεσσαλονίκης, από το 2016 μέχρι και σήμερα στην περιοχή του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος.

Στις 16 και 17 Νοέμβρη, ακολούθησε η 10η Διάσκεψη του Δικτύου των Ευρωπαϊκών πόλεων (Eurocities), αφιερωμένη και αυτή στην ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ τοπικών αρχών αλλά και διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών και οργανισμών, και στην συζήτηση για τις αποτελεσματικότερες πρακτικές και στρατηγικές για την ένταξη των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης υπογράφηκε πανηγυρικά η συμφωνία ένταξης 5 νέων πόλεων στο δίκτυο του Eurocities. Οι εισερχόμενες πόλεις είναι: Antwerp, Pesaro, Vantaa, Warsaw, Zagreb.

Από την Ελλάδα, και κατά την εξέλιξη του έργου CONNECTION, συνδέθηκε με το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη ο δήμος Δέλτα, με τον οποίον συνεργάστηκαν στελέχη του δήμου Θεσσαλονίκης για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε από το πρόγραμμα REACT.