Κυκλική Οικονομία & Ανθεκτικές Πόλεις στην περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας – Τελική Συνάντηση των εταίρων του έργου CIRCLE στη Θεσσαλονίκη

Η τελευταία συνάντηση των εταίρων του έργου CIRCLE (Κυκλική Οικονομία και Ανθεκτικές Πόλεις στην περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας) πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και διοργανώθηκε από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, εταίρο του έργου, στις 12 Οκτωβρίου 2022, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΚΕ.Δ.Ε.Α., υβριδικά (φυσική παρουσία & online).

Το έργο CIRCLE-Κυκλική Καινοτομία και ανθεκτικές πόλεις στην περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας, συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-B Adriatic-Ionian ADRION. Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται από 14 εταίρους από 8 χώρες της λεκάνης της Αδριατικής Θάλασσας (Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο και Αλβανία). Στο έργο συμμετέχει η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ως εταίρος και οι Δήμοι Θέρμης και Καλαμαριάς ως συνεργαζόμενοι φορείς.

Στόχος του έργου CIRCLE είναι να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ Δήμων, εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων, ερευνητικών κέντρων και αναπτυξιακών ιδρυμάτων προκειμένου να δημιουργηθούν Καινοτόμα Εργαστήρια Πόλεων (Innovative City Labs) για τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και την υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας. Το έργο ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο 2022.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα έως σήμερα αποτελέσματα υλοποίησης του έργου CIRCLE, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα εργαστήρια CIRCLab που λαμβάνουν χώρα σε όλες τις χώρες των εταίρων. Μέσα από τα εργαστήρια αυτά προέκυψαν παραδείγματα και ειδικά καινοτόμα μοντέλα διαχείρισης αποβλήτων, για τα οποία παρουσιάστηκε η πιλοτική εφαρμογή τους σε επιλεγμένες αστικές περιοχές της Αδριατικής. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις 4 πιλοτικές εφαρμογές που προέκυψαν, για τις 4 διαφορετικές θεματικές (βιομηχανική συμβίωση, οργανικά απόβλητα, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις).

H ολοκλήρωση του έργου CIRCLE θα γίνει με το διεθνές ανοιχτό συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί Online τον Δεκέμβριο του 2022.