Τελευταία συνάντηση των εταίρων του έργου «CESME+: Κυκλική Οικονομία για τις ΜμΕ-Πρόσθετες δράσεις», στο Seinäjoki της Φινλανδίας

Στις 20-21 Σεπτεμβρίου 2022 έλαβε χώρα η 3η και τελευταία συνάντηση των εταίρων του έργου CESME+ Κυκλική Οικονομία για τις ΜΜΕ-Πρόσθετες δράσεις στο Seinäjoki της Φινλανδίας, καθώς πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του. Τη συνάντηση αυτή συνδιοργάνωσαν οι εταίροι: Περιφέρεια South Ostrobothnia και εταιρεία ανάπτυξης επιχειρηματικότητας JPYP. Το έργο CESME+ συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE και αποτελεί συνέχεια του έργου CESME, το οποίο ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το 2020. Επικεφαλής εταίρος είναι η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ και συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συνολικά στο έργο συμμετέχουν 7 εταίροι από 4 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Φινλανδία, Βουλγαρία), οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν συνολικά από 9 άτομα.

Την έναρξη της συνάντησης στις 20.09.2022 έκανε η κα Βάσω Παπαδοπούλου (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ), καλωσορίζοντας τους εταίρους.

Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε στους εταίρους, προκειμένου να παρουσιάσουν τα εργαλεία πολιτικής των 4 συμμετεχόντων περιφερειών και τις αλλαγές που προέκυψαν, κατόπιν επηρεασμού από το έργο CESME+. Η αλλαγή πολιτικής που στοχεύει η Ιταλία (Emilia Romagna) αφορά στη βελτίωση της διακυβέρνησης, επηρεάστηκε από την καλή πρακτική της Φινλανδίας «Climate and circular economy roadmap for South Ostrobothnia» και έχουν ήδη γίνει τα αρχικά βήματα. Η Φινλανδία (South Ostrobothnia) στοχεύει αλλαγή στο εργαλείο πολιτικής της σε ότι αφορά νέα έργα και δράσεις, με έμπνευση από τις καλές πρακτικές της Ιταλίας «The Sustainable Innovators Awards» και «the Barresi Award». Η Βουλγαρία στοχεύει αλλαγή στο εργαλείο πολιτικής της σε ότι αφορά την αλλαγή δομής, με έμπνευση από την καλή πρακτική της Φινλανδίας «Climate and circular economy roadmap for South Ostrobothnia» και από τις καλές πρακτικές της Ιταλίας «The Sustainable Innovators Awards», «the Barresi Award» και «The new metropolitan covenant for the work and for the sustainable development». Οι προτεινόμενες δράσεις έχουν ήδη γίνει αποδεκτές από τις κυβερνητικές αρχές. Η αλλαγή πολιτικής που στοχεύει η Ελλάδα (Κεντρική Μακεδονία) αφορά στην αλλαγή δομής, με έμπνευση από την καλή πρακτική της Βουλγαρίας «New generation packing materials» και την καλή πρακτική της Φινλανδίας «Supporting sustainable growth and vitality in regions».

Κατόπιν, παρουσιάστηκαν από τον επικεφαλής εταίρο και συζητήθηκαν τα τεχνικά και οικονομικά θέματα του έργου, καθώς και οι δράσεις που ολοκληρώθηκαν κατά το 1ο και 2ο εξάμηνο. Αναλύθηκαν οι εκκρεμότητες που απομένουν μέχρι το τέλος του 2ου εξαμήνου (30.09.2022) και μέχρι το κλείσιμο του έργου στις 31.03.2023.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, παρουσιάστηκαν στους εταίρους οι δράσεις κυκλικής οικονομίας του αποστακτηρίου Kyro Distillery, μέσω ξενάγησης στις εγκαταστάσεις του.

Ακολούθησε παρουσίαση και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του κέντρου ανακύκλωσης Etappi-REPoint Centre.

Τη 2η ημέρα της συνάντησης, στις 21.09.2022, τους εταίρους υποδέχθηκε ο Διευθυντής Σχεδιασμού της Περιφέρειας South Ostrobothnia, κος Antti Saartenoja.

Στη συνέχεια, ο κος Kari Laasasenaho, Senior RDI expert του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών του Seinajoki, παρουσίασε τη Φινλανδική καλή πρακτική MuoviSampo, η οποία αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο.

Επίσης, παρουσιάστηκαν τα νέα της πορείας του έργου (LSG meetings, δημοσιεύσεις, κλπ) από τις 4 χώρες, καθώς και οι καλές πρακτικές που δεν είχαν παρουσιαστεί ακόμα σε προηγούμενες συναντήσεις.

Πριν το κλείσιμο της συνάντησης, δόθηκε χρόνος για συζήτηση στις προοπτικές του έργου, μετά την ολοκλήρωσή του, καθώς και ιδέες/προτάσεις για νέες συνεργασίες μεταξύ των εταίρων και των συνεργατών τους. Συζητήθηκαν η δυνατότητα για δημιουργία πλατφορμών κυκλικής οικονομίας, προοπτικές για έργα που σχετίζονται με ανάλυση κόστους-οφέλους (πχ ποιο είναι το κόστος για την απομάκρυνση των απορριμμάτων), παραδείγματα εφαρμογής κυκλικής οικονομίας (πχ χρήση των ελαστικών που έχουν αποσυρθεί), τρόπους μέτρησης της κυκλικότητας, προκλήσεις στη βιομηχανική συμβίωση, εκπαίδευση βιομηχανιών, η δημιουργία hubs και η προσέγγιση σε νέα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.interregeurope.eu/cesme/