ΣΥΥ Δ. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε Τοπικές Ζώνες Μικρής Κλίμακας

Λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης Τοπικής Οικονομίας: Υπηρεσία υποστήριξης Παλιννοστούντων, Ανέργων γυναικών, Οικονομικών Μεταναστών και Ευπαθών ομάδων

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε, συμμετείχε στη λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης παλινοστούντων, οικονομικών μεταναστών και ευπαθών κοινωνικά ομάδων, του Δήμου Θερμαϊκού, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συμβουλευτικής Στήριξης, Πληροφόρησης και Απασχόλησης, καθώς και ατομική και ομαδική Στήριξη και Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας. Στο εταιρικό σχήμα υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης συμμετείχαν, εκτός της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

 • Δήμος Θερμαϊκού, συντονιστής φορέας,
 • Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Θερμαϊκού,
 • Εμπορικός Σύλλογος Θερμαϊκού,
 • Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης,
 • ΕΥΑΘ α.ε.,
 • Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ,
 • ΟΤΕ,
 • ΔΕΗ,
 • ΟΑΕΔ,
 • ΚΑΠΗ του Δήμου Θερμαϊκού,
 • Πολιτιστικός Οικολογικός Σύλλογος Περαίας,
 • Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Επιβατών,
 • Σύλλογος Ποντίων Ν. Επιβατών «Τραντέλληνες» και
 • Σύλλογος Γυναικών η «Αγάπη».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Στόχος του έργου, συνδεδεμένου με το λογισμικό πληροφόρησης, ήταν να δοθεί η ευκαιρία στους κατοίκους του Δήμου Θερμαϊκού να έρθουν σε επαφή με την Κοινωνία της Πληροφορίας. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν:

 • Μια εσωτερική, δημόσια εστία πρόσβασης στο Διαδίκτυο με πέντε σταθμούς – θέσεις εργασίας. Λειτούργησε στο χώρο του Κέντρου Υποστήριξης της Τοπικής Οικονομίας του Δήμου Θερμαϊκού και με μόνιμη σύνδεση (ADSL), παρείχε την δυνατότητα στους χρήστες να πλοηγηθούν στο Διαδίκτυο, να «κατεβάσουν» αρχεία  και να τα εκτυπώσουν. Επίσης προσέφερε εκπαίδευση στη χρήση του διαδικτύου και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Δύο υπαίθρια δημόσια σημεία πρόσβασης στο Διαδίκτυο- Internet.

Τα υπαίθρια σημεία, σε κεντρικές θέσεις της ζώνης παρέμβασης, αποτελούνταν από δύο τερματικά, από τα οποία το ένα ήταν προσβάσιμο από ΑΜΕΑ. Στα τερματικά υπήρχε πρόσβαση στο προαναφερόμενο λογισμικό και τους συνδέσμους που προσέφερε.

Τελικός δικαιούχος : ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Φορέας Υλοποίησης : ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Χρόνος Υλοποίησης : 17/11/2005-7/2007