ΣΥΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Kαταπολέμηση της Ανεργίας &
της Υποαπασχόλησης στις φθίνουσες περιοχές του Ν. Χαλκιδικής
(Βόρεια & Κεντρική Χαλκιδική)

Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006 

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. υλοποίησε τη Δράση Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Σ.Υ.Υ.), με στόχο τη κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία καθώς και η ενδυνάμωση και εμψύχωση των συμμετεχόντων για την αποτελεσματική τους στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον. Η Δράση ΣΥΥ απευθύνθηκε σε 35 ωφελούμενους του Σχεδίου, οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει τη Δράση Συμβουλευτικής του σχεδίου και έχρηζαν περαιτέρω υποστήριξης, με σκοπό την ανάπτυξη των κοινωνικών και επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η Δράση απευθύνονταν σε ανέργους ευπαθών κοινωνικά ομάδων  (μακροχρόνια άνεργοι 45 ετών και άνω, ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό-αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών), κατοίκους των Δήμων Πολυγύρου, Ανθεμούντα,  Ζερβοχωρίων, Αρναίας, Παναγιάς και Σταγίρων-Ακάνθου Χαλκιδικής

Τελικός δικαιούχος :  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής.

Χρόνος Υλοποίησης : 21/5/2007-3/2008

Προϋπολογισμός ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε: 58.200€