ΣΥΝΤΟΠΟΣ

Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ)

Στρατηγική για Συμμετοχική Τοπική Ανάπτυξη στο Δήμο Νεάπολης Συκεών
ΣΥΝ – ΤΟΠΟΣ

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Στρατηγική για Συμμετοχική Τοπική Ανάπτυξη στο Δήμο Νεάπολης Συκεών –ΣΥΝ-ΤΟΠΟΣ” για την υλοποίηση του σχεδίου Δράσης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών».

Η περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου Δράσης είναι ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών. Μέσω της υλοποίησης της πράξης έχουν σχεδιαστεί δράσεις που θα μπορέσουν να αποδώσουν τα μέγιστα τόσο για την τοπική ανάπτυξη όσο και για την βελτίωση της θέσης και της κατάστασης των ωφελουμένων του έργου. Όλες οι σχεδιαζόμενες δράσεις αλληλοσυμπληρώνονται και στοχεύουν στην όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική εφαρμογή νέων παρεμβάσεων για να αναπτύξουν ένα μέρος του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Νεάπολης – Συκεών που στερείται προοπτικών απασχόλησης, κατάσταση που έχει επιδεινωθεί λόγω και της οικονομικής κρίσης

Η ομάδα στόχος του σχεδίου δράσης είναι άνεργοι/ες κάτοικοι του Δήμου Νεάπολης-Συκεών που στερούνται προοπτικών απασχόλησης.

Διαδικασία Υλοποίησης

500 ωφελούμενοι / ες θα προσεγγισθούν και θα ενημερωθούν για τους στόχους και τις δράσεις του έργου. Από αυτούς / ες οι 180 ωφελούμενοι / ες θα ενταχθούν στη συμβουλευτική διαδικασία. H δράση προβλέπει την παροχή συμβουλευτικής στο σύνολο των ωφελουμένων και στοχεύει στην προώθηση τους σε θέσεις εργασίας, σε θέσεις εργασιακής εμπειρίας ή στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη δημιουργία επιχειρήσεων ή κοινωνικών επιχειρήσεων

Για την βελτίωση των δεξιοτήτων των ωφελουμένων του σχεδίου δράσης σχεδιάστηκαν προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης στις παρακάτω θεματικές:

  • 20 ανέργων για στελέχη κοινωνικών δομών και παροχής κοινωνικής φροντίδας
  • 20 ανέργων για στελέχη επιχειρήσεων εστίασης ή τουριστικού ενδιαφέροντος
  • 40 ωφελουμένων σε θέματα δημιουργίας  επιχειρήσεων
  • 40 ωφελουμένων σε θέματα δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων
  • 40 ωφελουμένων (νέων επιστημόνων ανθρωπιστικών σπουδών) στην υποστήριξη κοινωνικών δράσεων
  • 20 ωφελουμένων (νέων επιστημόνων απόφοιτων πολυτεχνικών σχολών ή σχετικών σχολών ΤΕΙ) σε Ενεργειακά Θέματα

Φορέας Υλοποίησης: Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Στρατηγική για Συμμετοχική Τοπική Ανάπτυξη στο Δήμο Νεάπολης Συκεών –ΣΥΝ-ΤΟΠΟΣ”

Συμμετέχουν: Κέντρο Εργάνη που είναι και συντονιστής φορέας, Δήμος Νεάπολης – Συκεών, Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών, ΠΥΞΙΔΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., ΑΤΕΙΘ, Δίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών του Κέντρου Εργάνη

Προϋπολογισμός Έργου: 365.000,00 €

Έναρξη : 1/2013, Λήξη : 11/2014.