Συνάντηση του εταιρικού σχήματος του έργου «PROACTsme – Applied Data Science and AI for proactive SME Service” στη Θεσσαλονίκη

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. φιλοξένησε τους συνεργάτες του έργου Interreg Europe PROACTsme κατά τη διάρκεια της δεύτερης δια ζώσης προγραμματισμένης συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2023 στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της διήμερης συνάντησης, οι συνεργάτες του PROACTsme συζήτησαν την πρόοδο του έργου από την αρχή του μέχρι σήμερα. Επιπλέον, το εταιρικό σχήμα καθόρισε κοινές ημερομηνίες και προθεσμίες για τις δράσεις του έργου για το επόμενο εξάμηνο υλοποίησης.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης, το εταιρικό σχήμα επισκέφθηκε τα γραφεία του One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου οι συνεργάτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δράσεις του OSLO, παρουσιασμένες εκτενώς από τον κ. Σταύρο Ματζανάκη, υπεύθυνο λειτουργίας του OSLO). Ταυτόχρονα, είχαν την ευκαιρία να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το G-Cloud (Κυβερνητικό Νέφος), την υποδομή που παρέχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στους φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, από τον κ. Αντώνη Βλάχο.

Η δεύτερη ημέρα της συνάντησης συνεχίστηκε στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Μετά από μια ενημερωτική παρουσίαση από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κ. Κομπατσιάρη, ακολούθησε εκτενής αναφορά σε έργα που υλοποιεί το ΕΚΕΤΑ, χρησιμοποιώντας εργαλεία και τεχνικές machine learning και big data analytics από τον κ. Νικολόπουλο και την κ. Γραμματικοπούλου.

Το έργο PROACTsme ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023 έχοντας ως στόχο να προωθήσει τη βελτίωση των πολιτικών εργαλείων για να διευκολύνει την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διοίκησης, επικεντρώνοντας κυρίως στην προορατικότητα, προκειμένου να προσφέρει πιο έξυπνες δημόσιες υπηρεσίες που, συνολικά, θα προωθήσουν την οικονομική δραστηριότητα.

Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν οι ακόλουθοι οργανισμοί:

  1. Office of Business Management – Ισπανία (Επικεφαλής εταίρους)
  2. Møre and Romsdal County Council– Νορβηγία
  3. Public Institution Lithuanian Innovation Centre – Λιθουανία
  4. Marshal’s Office of the Mazovian Voivodeship– Πολωνία
  5. Mazovia Development Agency– Πολωνία
  6. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.) – Ελλάδα
  7. University of Limerick – Ιρλανδία
  8. CECOT Innovation Foundation – Ισπανία

To έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023 ενώ η συνολική διάρκεια του θα είναι 36 μήνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο 1.515.448,00 €.