Συνάντηση του έργου “Climate Champions” στην πόλη Leitrim της Ιρλανδίας

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., συμμετείχε στην 3η δια ζώσης διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου Erasmus+ “Climate Champions”. Η συνάντηση διοργανώθηκε στην πόλη Leitrim της Ιρλανδίας από τον Οργανισμό Momentum Marketing Services Ltd., εταίρο του έργου, στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2022.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της διήμερης συνάντησης, οι εταίροι του Climate Champions συζήτησαν σχετικά με την εξέλιξη του έργου από την έναρξή του έως και σήμερα καθώς και την ολοκλήρωση των τριών παραδοτέων τα οποία προετοιμάζονται από το εταιρικό σχήμα. Το πρώτο παραδοτέο του έργου αφορά στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού ενηλίκων σε 6 από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, παραθέτοντας παραδείγματα και πρακτικές συμβουλές αναφορικά με την ενσωμάτωση καλών πρακτικών και συνηθειών στην καθημερινή μας ζωή, για την προστασία της βιοποικιλότητας και την κλιματική αλλαγή. Το δεύτερο παραδοτέο του έργου αφορά στη συλλογή καλών πρακτικών τοπικών πρωτοβουλιών και εθελοντικών δράσεων οι οποίες στοχεύουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο. Το τρίτο παραδοτέο είναι βασισμένο στη Θεωρία της Αλλαγής, όπου περιγράφονται τα βήματα και τα στάδια τα οποία θα πρέπει να ακολουθηθούν σε μια τοπική κοινωνία, με στόχο την οργάνωση και υλοποίηση τοπικών δράσεων για τον παραπάνω σκοπό. Τα τρία παραδοτέα του έργου αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του επόμενου έτους.

Κατά τις απογευματινές ώρες της πρώτης ημέρας της συνάντησης ακολούθησε επίσκεψη του εταιρικού σχήματος σε τοπικά σημεία ενδιαφέροντος και καλές πρακτικές οι οποίες εντοπίζονται στην περιοχή. Αρχικά έγινε επίσκεψη στο Food Hub, κέντρο επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων με έδρα το Drumshanbo, το οποίο λειτουργεί ως κοινωνική επιχείρηση (http://thefoodhub.com/). Στην συνέχεια ακολούθησε επίσκεψη στο κέντρο Cruachan Aí, μια καλή πρακτική οι οποία στοχεύει στην προστασία του τοπίου και της βιοποικιλότητας στον αρχαιολογικό χώρο του Rathcroghan (https://www.rathcroghan.ie/).

Κατά τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης, το εταιρικό σχήμα έθεσε από κοινού τις νέες ημερομηνίες και προθεσμίες αναφορικά με τις επόμενες δράσεις του έργου. Επιπλέον, ορίστηκαν οι ημερομηνίες για την επόμενη συνάντηση η οποία θα γίνει στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2023, και θα αποτελέσει την τελευταία συνάντηση του εταιρικού σχήματος έως τη λήξη του έργου.

Το έργο Erasmus+ KA2 “Climate Champions” ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021 έχοντας ως στόχο την εκπόνηση εκπαιδευτικών εγχειριδίων σχετικά με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών οι οποίες έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, συνεισφέροντας σε 6 από τους 17 Στόχους (SGDs) της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών:

Στόχος 3: Καλή υγεία και ευημερία
Στόχος 4: Ποιοτική εκπαίδευση
Στόχος 11: Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
Στόχος 12: Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή
Στόχος 13: Δράση για το κλίμα
Στόχος 15: Ποιοτική εκπαίδευση

Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν οι ακόλουθοι οργανισμοί:

  • Επικεφαλής Εταίρος: Roscommon Integrated Development Co. Ltd t/a, Ιρλανδία
  • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ελλάδα
  • Euro Perspectives Foundation, Βουλγαρία
  • Momentum Marketing Services Limited, Ιρλανδία
  • ADC MOURA, Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura, Πορτογαλία
  • European E-learning Institute, Δανία

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι δύο χρόνια και προβλέπεται να λήξει τον Νοέμβριο του 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να ακολουθήσετε τους παρακάτω συνδέσμους:
https://climatechampions.how/
https://anatoliki.gr/climate-champions/