Συμμετοχή της Ανατολική Α.Ε. σε Σεμινάριο για την Ενίσχυση της Καινοτομίας μέσω της Ανάπτυξης Συνεργασιών στην Ευρώπη

Πόρτο, 6 και 7 Δεκεμβρίου 2022

Η Υπηρεσία Υποστήριξης «Δίκτυο Αγροτικών Πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (EU CAP Network) και η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission’s – DG AGRI), διοργάνωσαν Σεμινάριο Δημιουργίας Κινήτρων για την υιοθέτηση Καινοτόμων Πρακτικών, στο Πόρτο της Πορτογαλίας στις 6 και 7 Δεκεμβρίου 2022. Στόχος του σεμιναρίου ήταν η εισαγωγή της ανθεκτικότητας στα συστήματα της αγροτικής παραγωγής και της παραγωγής τροφίμων.

Η εφαρμογή βιώσιμων λύσεων ως απόκριση στην κλιματική και στην οικονομική κρίση που οδήγησαν οι επικείμενες αναταράξεις στις τιμές των εισαγόμενων προϊόντων, αποτελεί λύση πρώτιστης προτεραιότητας για τη διασφάλιση προσιτών τιμών στα αγαθά της ενέργειας και των λιπασμάτων, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σεμινάριο συγκρότησαν διαδραστικές ενότητες ανταλλαγής εμπειριών και εντοπισμού ορθών πρακτικών αντιμετώπισης της εξάρτησης του αγροτικού κλάδου, ενώ ακολούθησαν και εκπαιδευτικές επισκέψεις πεδίου. Οι συμμετέχοντες, στους οποίους συγκαταλέχθηκαν παραγωγοί, κατασκευαστές, επιχειρήσεις ποικίλου ενδιαφέροντος, με τομείς αναφοράς την τεχνολογία/βιοτεχνολογία, τα αγροτικά μηχανήματα, τις μηχανολογικές εφαρμογές καθώς και εκπρόσωποι συμβουλευτικών φορέων των προαναφερόμενων, ενέκριναν με την ενεργό τους συμμετοχή τα συνθετικά συστατικά μιας περισσότερο στοχευμένης προσέγγισης επί των ζητημάτων.

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, με την εκπρόσωπό της Σταματία Πετρίδου παρουσίασε στο παραπάνω πλαίσιο το έργο SinCE – AFC «Ενίσχυση των Επιχειρήσεων Αγροδιατροφής μέσω της Κυκλικής Οικονομίας». Το SinCE – AFC προτάθηκε ανάμεσα σε άλλα για τις εναρκτήριες εισηγήσεις του σεμιναρίου, ως αφήγηση παραίνεσης στο κοινό, μέσω παραδειγμάτων κυκλικότητας στον τομέα της αγροδιατροφής, που αναδείχθηκαν από το έργο.

Το SINCE-AFC συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG EUROPE. H ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ είναι ο επικεφαλής εταίρος και στο εταιρικό σχήμα συμμετέχει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ακόμη 7 φορείς από 6 χώρες της ΕΕ.