Σχολές Γονέων για γονείς παιδιών Νηπιαγωγείου στο Δήμο Θέρμης

Τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τη Σχολής Γονέων για γονείς παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας ανακοινώνουν η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα το Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Επιτροπών σε συνεργασία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο του «Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης Μαθητών & Γονέων Δήμου Θέρμης».

Η Σχολή Γονέων απευθύνεται σε γονείς παιδιών που φοιτούν σε όλα τα Νηπιαγωγεία του δήμου και έχει σκοπό να ενδυναμώσει τους γονείς υποστηρίζοντάς τους στην αναζήτηση αποτελεσματικών τρόπων διαχείρισης δυσκολιών και επίλυσης προβλημάτων.

Η σχολή Γονέων ολοκληρώνεται σε πέντε (5) δίωρες διαδικτυακές συναντήσεις, με 15νθήμερη συχνότητα. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Μαρτίου και ώρα 17:00-19:00. Οι συναντήσεις έχουν βιωματικό χαρακτήρα με έμφαση στον ανοιχτό διάλογο και το μοίρασμα εμπειριών. Η θεματολογία καθορίζεται στη διάρκεια της πρώτης συνάντησης μαζί με τους γονείς. Η κάθε συνάντηση αποτελεί μέρος μιας ενιαίας διεργασίας η οποία προϋποθέτει τη συνεπή συμμετοχή των γονέων.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο email: epita@anatoliki.gr έως τις 7 Μαρτίου. Εναλλακτικά μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ελευθερία Πήτα, ψυχολόγο, στο τηλέφωνο 2310463930, Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 10.00-14.00.