Σχολές Γονέων δήμου Θέρμης

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στις τρεις (3) Σχολές Γονέων που υλοποιούν το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού σε συνεργασία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο του «Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης Μαθητών & Γονέων Δήμου Θέρμης».

Σκοπός των Σχολών Γονέων είναι η εκπαίδευση, η υποστήριξη και η ενδυνάμωση των γονέων στην άσκηση του ρόλου τους, ώστε να ανταποκριθούν θετικά στην εξέλιξη των παιδιών τους και να προστατεύσουν την ψυχική υγεία, τόσο των παιδιών, όσο και των υπόλοιπων μελών της οικογένειας.

Οι Σχολές Γονέων απευθύνονται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών και ολοκληρώνονται σε 5 ή 8 δίωρες ομαδικές συναντήσεις. Σε κάθε συνάντηση η ψυχολόγος /συντονίστρια της ομάδας αναπτύσσει τις απόψεις της επιστήμης και με το διάλογο τα μέλη της ομάδας παρουσιάζουν τον προβληματισμό, τις απορίες και τις ανησυχίες τους. Η ομάδα των συμμετεχόντων κυμαίνεται από 10 έως και 18 άτομα. Η θεματολογία διαφοροποιείται και διαμορφώνεται με βάση τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων γονέων και την ηλικιακή βαθμίδα των παιδιών. Η δυναμική της ομάδας, οι ερωτήσεις και οι ανάγκες των γονέων σε συνδυασμό με την εισήγηση της ψυχολόγου καθιστούν κάθε θεματική μια διαφορετική βιωματική εμπειρία, ακόμη και εάν αφορά σε παρακολούθηση του ίδιου θέματος από γονείς που συμμετείχαν σε αντίστοιχες ομάδες στο παρελθόν. Επίσης, με την ολοκλήρωση των συναντήσεων δίνεται βεβαίωση συμμετοχής σε όσους γονείς το επιθυμούν.

Οι γονείς μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους έως την ημέρα έναρξης της κάθε σχολής στο email: epita@anatoliki.gr ή μέσω φαξ στο 2310.486203.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Ειδικότερα το πρόγραμμα των σχολών έχει ως εξής:

  • Σε γονείς με παιδιά που φοιτούν στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του δήμου πέντε (5) εβδομαδιαίες συναντήσεις με έναρξη την Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου και ώρα 17:00-19:00. (αίτηση συμμετοχής)
  • Σε γονείς με παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (νηπιαγωγείο – δημοτικό), οκτώ (8) εβδομαδιαίες συναντήσεις που θα ξεκινήσουν την Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου, και ώρα 17:00-19:00 (αίτηση συμμετοχής)
  • Τέλος, για τους γονείς με παιδιά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο – λύκειο) οκτώ (8) συναντήσεις και θα ξεκινήσουν την Τρίτη, 8 Νοεμβρίου και ώρα 17.00 έως 19.00 σε δεκαπενθήμερη βάση (αίτηση συμμετοχής)

Ο τόπος διεξαγωγής των συναντήσεων της κάθε σχολής γονέων θα ανακοινωθεί στους γονείς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) αφού συγκεντρωθεί ο αριθμός αιτήσεων οπότε και θα επιλεγεί η περιοχή / το σχολείο με τις περισσότερες συμμετοχές.

Σημείωση: Θα υπάρξουν και επόμενοι κύκλοι σχολών γονέων (χειμερινός και εαρινός)

Υπεύθυνη Σχολών Γονέων: Ελευθερία Πήτα, επικοινωνία: Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00-16:00, τηλ. 2310463930