Σχολές Γονέων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Θέρμης

Η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα το Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Επιτροπών σε συνεργασία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου Σχολής Γονέων για γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας, στο πλαίσιο του «Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης Μαθητών & Γονέων Δήμου Θέρμης».

Η Σχολή Γονέων απευθύνεται σε γονείς παιδιών που φοιτούν στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του δήμου και έχει σκοπό να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει τους γονείς στην αναζήτηση εποικοδομητικών τρόπων επίλυσης προβλημάτων και ανησυχιών που εμφανίζονται στο συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης των παιδιών τους.

Περιλαμβάνει πέντε (5) δίωρες διαδικτυακές συναντήσεις, σε 15νθήμερη συχνότητα, με έναρξη την Τρίτη 7 Μαρτίου και ώρα 17:00-19:00. Οι συναντήσεις έχουν βιωματικό χαρακτήρα με έμφαση στον ανοιχτό διάλογο και το μοίρασμα εμπειριών.

Παρότι η κάθε συνάντηση έχει διαφορετική θεματολογία, όπως αυτή καθορίζεται μαζί με τους γονείς στη διάρκεια της πρώτης συνάντησης, αποτελεί μέρος μιας ενιαίας διεργασίας η οποία προϋποθέτει τη συνεπή συμμετοχή των γονέων.

Οι γονείς μπορούν να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση συμμετοχής τους και να την αποστείλουν στο email: epita@anatoliki.gr έως την ημέρα έναρξης της σχολής. Εναλλακτικά μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ελευθερία Πήτα, ψυχολόγο, στο τηλέφωνο 2310463930, Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 10.00-14.00.