Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης Μαθητών & Γονέων Δήμου Θέρμης

Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης Μαθητών & Γονέων Δήμου Θέρμης

Από το σχολικό έτος 2015-16, μέσω διαδοχικών συμβάσεων με τον Δήμο Θέρμης, η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τις σχολικές κοινότητες, λειτουργεί Συμβουλευτικό Σταθμό Υποστήριξης Μαθητών & Γονέων

Ειδικότερα στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται μεταξύ άλλων οι παρακάτω δράσεις:

  • Συμβουλευτική στήριξη γονέων-μαθητών (ατομικές συνεδρίες)
  • Σχολές γονέων
  • Επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικού προσωπικού
  • Δίωρες συναντήσεις συζητήσεις με παιδιά-εφήβους
  • Θεματικές εκδηλώσεις-εσπερίδες

Συνεργαζόμενος Φορέας: Δήμος Θέρμης

Έναρξη: 9ος 2015

Λήξη: 7 2023