Σταματία Πετρίδου

MSc Γεωπόνος

Η Σταματία Πετρίδου, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1989, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στο Βόλο.

Η σε βάθος χρόνου παρακολούθηση ευάλωτων υδρόβιων ειδών και των μηχανισμών που καταφέρνουν να αναπτύσσουν σε εκτεθειμένα από την ανθρωπογενή δραστηριότητα ενδιαιτήματα, την οδήγησαν στην αναζήτηση των εξωγενών διεργασιών που προηγούνται της παρουσίασης τρωτότητας στα φυσικά οικοσυστήματα.

Το 2017 ξεκίνησε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με την παρακολούθηση του ΜΠΣ «Οικολογική Μηχανική και Κλιματική Αλλαγή», της Σχολής Περιβάλλοντος, το οποίο και ολοκλήρωσε με την διατριβή της πάνω στην «Ανάκτηση των αποβλήτων Τροφίμων προς αξιοποίησή τους στην παρασκευή ιχθυοτροφών», το 2019.

Έχει συμμετάσχει στην ερευνητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σε πρόγραμμα για την αναπαραγωγή και την καλλιέργεια του χαβάρου, ενός θαλάσσιου, βρώσιμου οστράκου, το χρονικό διάστημα 2016-2017.

Από τον  Μάρτιο του 2021 που εντάχθηκε στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., έχει συμμετάσχει στις ομάδες έργου ευρωπαϊκών προγραμμάτων (INTERREG EUROPE, Interreg MED), σε θέματα που προσεγγίζουν την διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών NATURA και την Κυκλική Οικονομία στον επιχειρησιακό κλάδο.

Από τον Φεβρουάριο του 2023, συμμετέχει σε Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενημερώσεων -ευαισθητοποίησης με θέμα τη διαχείριση αποβλήτων και με επισκέψεις σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.