Ιάκωβος Σαρηγιάννης

Μηχανολόγος Μηχανικός,  Γενικός Διευθυντής

Ο Ιάκωβος Σαρηγιάννης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης.

Σπούδασε στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Το 1985 απέκτησε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ΤΕΕ.

Την περίοδο 1987-1990, παρακολούθησε τα προγράμματα «Κατάρτισης Στελεχών Επιχειρήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης» της ΕΕΤΑΑ και «Κατάρτιση Στελεχών Δημοτικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Κοινωνικής Ένταξης» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Δημοτικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Κοινωνικής Ένταξης.

Από το 1987 έως το 1997 διατέλεσε Διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης Μεταλλικών Κατασκευών Καλαμαριάς και από το 1997 έως το 2001 Γενικός Διευθυντής – μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Το 2010-2011 ήταν Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Θ. Αγ Παύλος

Από το 2001 έως 2007, ήταν υπεύθυνος του τομέα υποστήριξης φορέων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., ενώ από το 2008 έως και σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή.

Έχει συμμετάσχει/συμμετέχει ως υπεύθυνος έργου ή μέλος ομάδας έργου σε πληθώρα ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έργων σε θέματα, Διαχείρισης Αποβλήτων, Ενέργειας, Βιώσιμης κινητικότητας, Βιώσιμου Τουρισμού, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ΟΤΑ, Επιχειρηματικότητας-Απασχόλησης, Κοινωνικής οικονομίας, Κυκλικής οικονομίας, Αγροτικής ανάπτυξης και Προώθησης καινοτομίας και Νέων τεχνολογιών.

Έχει λάβει μέρος ως εισηγητής σε πολλά συνέδρια-σεμινάρια-ημερίδες.