Βασιλική Παπαδοπούλου

MSc Χημικός Μηχανικός,
Διευθύντρια Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Η Παπαδοπούλου Βασιλική γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη.

Σπούδασε στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών με έτος αποφοίτησης το 2001. Συνέχισε τις σπουδές της με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, το οποίο ολοκλήρωσε με επιτυχία το 2002.

Η επαγγελματική της εμπειρία επικεντρώθηκε στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων με κύριο αντικείμενο την προστασία περιβάλλοντος, τις φυσικές καταστροφές, την κλιματική αλλαγή και την κυκλική οικονομία.

Από το 2003 έως το 2018 συνεργάστηκε με την Εταιρία Συμβούλων Sigma Consultants. Στη διάρκεια των 15 ετών διαχειρίστηκε έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων LIFE, Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG, Humanitarian Aid & Civil Protection, ERASMUS, INTELLIGENT ENERGY. Η εργασία της περιλάμβανε όλα τα στάδια προετοιμασίας και υλοποίησης των έργων καθώς και την οικονομική τους διαχείριση.

Τον Μάρτιο του 2018 ανέλαβε καθήκοντα συντονίστριας Ευρωπαϊκών Έργων στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, ενώ από το 2020 έως και σήμερα είναι η Διευθύντρια Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, του Οργανισμού.  

Οι τομείς ενασχόλησης της διευρύνθηκαν περαιτέρω περιλαμβάνοντας αντικείμενα βιώσιμου τουρισμού, αγροτικής ανάπτυξης, ενεργειακής μετάβασης και ψηφιακής μετάβασης.

Έχει συντονίσει πολλαπλά εταιρικά διεθνή σχήματα και διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο