Σπύρος Στεκούλης

Αναλυτής G.I.S.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τελείωσε το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά τις σπουδές του στο Χημικό Τμήμα του ΑΠΘ ήρθε σε επαφή με τον προγραμματισμό των Η/Υ και την πληροφορική. Δούλεψε επί 15 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, στις γραφικές τέχνες – με ιδιαίτερη ενασχόληση τον σχεδιασμό και την προετοιμασία της εκτύπωσης χαρτών και χαρτογραφικών ατλάντων, για σχολική και τουριστική χρήση. Αργότερα, παρακολουθώντας σεμινάρια για την χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, πιστοποιήθηκε ως χρήστης των λογισμικών της ESRI (Arc/info, Arc/Map, web arcGis κ.ά.).

Στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ προσλήφθηκε αρχικά ως υπεύθυνος του γραφείου GIS, και πολύ γρήγορα ανέλαβε την υποστήριξη της μηχανογράφησής της.

Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά έργα ΤΠΕ (πχ e-health) και cloud computing για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων (εφαρμογή της Οδηγίας 60/2000) και ολοκληρωμένης διαχείρισης του εδάφους καθώς και σε έργα διάδοσης των ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας στον τουριστικό τομέα, διαχείρισης/ένταξης μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες κ.ά.

Συμμετέχει, επίσης, σε εθνικά συγχρηματοδοτούμενα έργα – κυρίως, τα τελευταία χρόνια, υποστήριξης και βέλτιστης διαχείρισης αποβλήτων και ιδιαίτερα της ανακύκλωσης συσκευασιών και άλλων ανακυκλώσιμων προϊόντων και υλικών σε επίπεδο δήμων. Συμμετέχει, ακόμη, σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών για την ανακύκλωση και την βέλτιστη διαχείριση αποβλήτων σε σχολεία της Περιφέρειας.

Την διετία 2013-2015 διετέλεσε τακτικό μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, ως εκπρόσωπος του Υπ. Περιβάλλοντος

Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και τις διαδικασίες του ISO 9001:2015, για το οποίο είναι πιστοποιημένη η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.