Σοφία Αστρίτη

Οικονομολόγος,
Προϊσταμένη Τμ. Διοικητικής – Οικονομικής Διαχείρισης

Η Αστρίτη Σοφία γεννήθηκε στην Καβάλα και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη.

Είναι απόφοιτη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Την περίοδο 1998-1999 απασχολήθηκε ως εκπαιδεύτρια σε δημόσια ΙΕΚ.

Το διάστημα από 1 Νοέμβριου 1999 έως 30 Σεπτεμβρίου 2000 συμμετείχε στο Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE του ΟΑΕΔ.

Από τον Οκτώβριο του 2000 εργάζεται στο Λογιστήριο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ και από τον Ιανουάριο του 2023 κατέχει την θέση της Προϊσταμένης του Τμήματος Διοικητικής – Οικονομικής Διαχείρισης.

Έχει συμμετάσχει/συμμετέχει ως financial manager ή μέλος ομάδας έργου σε πληθώρα ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έργων σε θέματα, Διαχείρισης Αποβλήτων, Ενέργειας, Βιώσιμης κινητικότητας, Βιώσιμου Τουρισμού, Επιχειρηματικότητας-Απασχόλησης, Προστασίας Προσφύγων, Κοινωνικής οικονομίας, Κυκλικής οικονομίας και Αγροτικής ανάπτυξης.

Οι τομείς ενασχόλησης της διευρύνθηκαν περαιτέρω περιλαμβάνοντας αντικείμενα βιώσιμου τουρισμού, αγροτικής ανάπτυξης, ενεργειακής μετάβασης και ψηφιακής μετάβασης.

Έχει συντονίσει πολλαπλά εταιρικά διεθνή σχήματα και διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο