Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Δημοτικών Κτιρίων

Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Δημοτικών Κτιρίων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4342/2015, όπως αυτός ισχύει, οι ΟΤΑ οφείλουν να εκπονήσουν σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών τους εγκαταστάσεων, τουλάχιστον κατά τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού εμβαδού δαπέδου θερμαινόμενων ή/και ψυχόμενων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και έχων επιφάνεια μεγαλύτερη των 250 τ.μ.

Ο σχεδιασμός είναι τετραετής και θα περιλαμβάνει τα κτίρια και το είδος των απαιτούμενων ανά κτίριο παρεμβάσεων, την εκτίμηση του προϋπολογισμού των προτεινόμενων παρεμβάσεων, τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την υλοποίηση των έργων, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των παρεμβάσεων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους.

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Δήμος Θέρμης

Έναρξη: 9ος 2020   Λήξη: 5ος 2021

Δήμος Καλαμαριάς

Έναρξη: 9ος 2021   Λήξη: 5ος 2022

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

Έναρξη: 11ος 2017   Λήξη: 3ος 2018