Ψηφιακές προληπτικές υπηρεσίες προς τις ΜΜΕ – Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των μεγάλων δεδομένων και την Τεχνητή Νοημοσύνη: Δεύτερη Συνάντηση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του Έργου PROACTsme

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. διοργάνωσε την 2η Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου “PROACTsme – Applied Data-Science and AI for proactive SME service” την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του One Stop Liaison Office, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και Τμήματος Υποστήριξης Καινοτομίας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Στην αρχή της συνάντησης έγινε παρουσίαση των στόχων του Έργου καθώς και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, ενώ αξιολογήθηκαν οι καλές πρακτικές που αναδείχθηκαν στην πρόσφατη συνάντηση του Έργου στην Βαρσοβία της Πολωνίας. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης από την κ. Ευδοκία Μάγγου του Τμήματος Υποστήριξης Καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τέλος, ο κ. Πασχάλης Τεμεκενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της PALMOS A.E. παρουσίασε την έρευνα και τα αποτέλεσματα που η PALMOS Α.Ε. πραγματοποίησε για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναφορικά με την έρευνα αγοράς εργασίας. 

Η Συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των μελών της Ομάδας Τοπικής Υποστήριξης στοχεύοντας στον καθορισμό των επόμενων σταδίων υλοποίησης και συναντήσεων της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης και των εταίρων του Έργου, καθώς και την ανεύρεση καλών πρακτικών.

Το PROACTsme χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE και στοχεύει στον επηρεασμό των μέσων πολιτικής που λειτουργούν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των δυνατοτήτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, επιτρέποντας την προορατικότητα, και καθιστώντας έτσι τις δημόσιες υπηρεσίες πιο «έξυπνες». Εστιάζει στον ψηφιακό μετασχηματισμό προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο εξατομικευμένη και προληπτική υπηρεσία, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των μεγάλων δεδομένων, την αυτοματοποιημένη διοικητική δράση και την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του, το Έργο θα προωθήσει τις ανταλλαγές εμπειριών, γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ 5 περιφερειών της ΕΕ με διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη χρήση και διαχείριση δεδομένων, στις αρχές διαλειτουργικότητας και τις τελευταίες εξελίξεις στην ανάλυση δεδομένων όπως πρόβλεψη επιχειρηματικών αναγκών και προώθηση υπηρεσιών «Just In Time», δημιουργία οικοσυστημάτων κοινής χρήσης δεδομένων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, και επιχειρηματικής ευφυΐας.

Παρουσιάσεις της 2ης Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες του έργου: https://anatoliki.gr/proact/, https://www.interregeurope.eu/proactsme