ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την “Προμήθεια και εγκατάσταση έξι επιτοίχιων κλιματιστικών για τα γραφεία της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.” – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 31/08/2022 ώρα 14:00

Πρόσκληση
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς