ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την μεταφορά και διάθεση του σύμμεικτου υπολείμματος που παράγεται στο ΚΔΑΥ Θέρμης, από το χώρο του ΚΔΑΥ Θέρμης στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και υποστήριξη της ανακύκλωσης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη» – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 29/08/2022 και ώρα 15.00

Πρόσκληση
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς