ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: της εργασίας «Αντικατάσταση κουφωμάτων και πόρτας ισογείου της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ με ενεργειακώς αποδοτικότερα» – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 02/08/2022 ώρα 14:00

Πρόσκληση
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς