ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη μελέτης αξιολόγησης κινδύνου πυρκαγιάς και πλημμυρών στον Δήμο Δέλτα στο πλαίσιο του έργου BLACK SEA “CO PREVENT” – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 24/03/2022 και ώρα 14.30

Πρόσκληση
Τεχνική Έκθεση
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς