ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την παροχή υπηρεσιών “Προετοιμασία και Διεξαγωγή Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Εθελοντών για Έκτακτες Ανάγκες” στο πλαίσιο του έργου BLACK SEA “CO PREVENT”- ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 23/09/2022 ώρα 14:00

Πρόσκληση
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς