ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος με θέμα “Επιχειρηματικότητα και Κλιματικά Έξυπνη Γεωργία στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσα”, στο πλαίσιο του έργου BLACK SEA “AGREEN”, με στόχο την ανάπτυξη διασυνοριακής συμμαχίας για την προώθηση της κλιματικά- έξυπνης και πράσινης γεωργίας στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 16/02/2022 και ώρα 14.00

Πρόσκληση
Τεχνική Έκθεση
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς