ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG MED «COASTING PLUS – Transferring Coastal Integrated governance for sustainable tourism» – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 20/04/2022 και ώρα 14.00

Πρόσκληση
Τεχνική Έκθεση
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς