ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ενοικίαση ενός (1) μίνι βαν εννέα (9) θέσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT ESTIA 2021” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) Του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 21/04/2022 ώρα 13:00

Πρόσκληση
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς