ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για τον «Σχεδιασμό και τη διαμόρφωση εκθεσιακού περιπτέρου για τη συμμετοχή της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ στην έκθεση Verde Tec» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου«CIRCLE – Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region» του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG ADRION – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 22/02/2022 και ώρα 14.30

Πρόσκληση
Τεχνική Έκθεση
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς