ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για τις εργασίες μεταφοράς τοποθέτησης-εγκατάστασης και συναρμολόγησης εξοπλισμού των διαμερισμάτων φιλοξενίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT ESTIA 2021″του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 31/05/2022 και ώρα 14.00

Πρόσκληση
Τεχνική Έκθεση
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς