ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για τις εργασίες καθαρισμού διαμερισμάτων, βιοκαθαρισμού στρωμάτων & επιφανειών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο”REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 23/05/2022 και ώρα 14.00

Πρόσκληση
Τεχνική Έκθεση
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς