ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την παροχή υπηρεσιών παραγωγής ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με θέμα την ανακύκλωση – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 26/04/2022 ώρα 14:00

Πρόσκληση
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς