ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την «παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, εστίασης και διοργάνωσης Τελικού Συνεδρίου στις 8 & 9 Ιουνίου 2022 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου INTERREG Med Tune Up» – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 16/05/2022 και ώρα 14.00

Πρόσκληση
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς