ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής των διαμερισμάτων φιλοξενίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο”REACT ESTIA 2022″ (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 14/11/2022 και ώρα 14.00

Πρόσκληση
Τεχνική Έκθεση
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς