ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την εκτέλεση των εργασιών μεταφοράς τοποθέτησης εγκατάστασης και συναρμολόγησης εξοπλισμού των διαμερισμάτων φιλοξενίας,στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο”REACT ESTIA 2022″ (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 14/12/2022 και ώρα 15.00

Πρόσκληση
Τεχνική Έκθεση
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς