ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των διαμερισμάτων φιλοξενίας,στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο”REACT ESTIA 2021″ (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 06/05/2022 και ώρα 14.00

Πρόσκληση
Τεχνική Έκθεση
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς