ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ενοικίαση ενός (1) μίνι βαν εννέα (9) θέσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT ESTIA 2021″(Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 27/01/2022 και ώρα 13.00

Πρόσκληση
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς