ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος ογκωδών απορριμμάτων τεσσάρων ΟΤΑ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης που παράγονται από τη λειτουργία του ΚΔΑΥ Θέρμης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και υποστήριξη της ανακύκλωσης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη» – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 07/07/2023 και ώρα 14.00

Πρόσκληση
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς