ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για τη μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση του υπολείμματος ογκωδών απορριμμάτων του ΚΔΑΥ Θέρμης των τεσσάρων ΟΤΑ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και υποστήριξη της ανακύκλωσης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη” – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Υποβολή Προσφορών έως 25/07/2022 και ώρα 15.00

Πρόσκληση
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς